Spesielle vilkår og betingelser for kjøp av kurs og utdanning fra inspartum akademi.
 1. Generelt
  I tillegg til kjøpsvilkår ovenfor, gjelder påfølgende vilkår og betingelser for den (kunden) som inngår avtale med inspartum akademi (leverandør) og bruk av inspartum akademis tjenester (tjeneste).
 2. Hovedtjeneste
  Utdanning, sertifisering og kursing innen gruppetrening.
 3. Parter
  Leverandør: Er inspartum akademi.
  Adresse: Askeladdveien 5, 0852 Oslo. Registrert i Brønnøysund‐registeret med organisasjonsnummer: 999 035 345. Telefon: 416 96 453. E-post: info@inspartum.no og blir i det følgende benevnt som «inspartum akademi», «leverandør», «vi» eller «oss».
 4. Bestilling
  Bestilling skal alltid skje elektronisk via påmeldingsskjema på inspartum akademi sine nettsider (www.inspartum.no), og kundens bestilling skal uten ugrunnet opphold bekreftes elektronisk av inspartum akademi.
  1. Salgsbetingelser
   Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av tjenester fra inspartum akademi til kunde. Salgsbetingelsene utgjør, sammen med kundens bestilling, det samlede grunnlaget for kjøpet. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt i form av e‐post eller brev. 
  2. Priser for tjenesten
   Oppdaterte priser for tjenestene finnes til enhver tid på inspartum.no. inspartum akademi tar forbehold om trykkfeil. De oppgitte priser er bindende for begge parter. inspartum akademi forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og/eller avgifter, eller andre forhold utenfor inspartum akademis kontroll.
  3. Hva inngår i tjenesten?
   inspartum akademis tjenester: inspartum instruktørutdanning, inspartum påbygging og inspartum workshop, har ulikt omfang og innhold. Mer informasjon om omfang og innhold for de ulike tjenestene, finner du på inspartum.no.
  4. Tilleggskostnader
   Kunden står for tilleggskostnader knyttet til kurslitteratur, og eventuelt reise, opphold og kost i forbindelse med den kjøpte tjenesten.
 5. Betalingsvilkår
  Betalingsinformasjon og faktura for deltakeravgift sendes etter fullført påmelding til den e-postadressen som er blitt oppgitt av kunden. Kjøpesummen gjøres opp i henhold til betalingsfristen som er oppgitt på nevnte faktura. Ved forsinket betaling skal kunden svare forsinkelsesrente av det forfalte beløp, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Kurset må være betalt i sin helhet før oppstart av utdanning/kurs.
  1. Inngåelse av avtale
   Bestillingen er bindene fra og med det tidspunktet påmeldingen er registrert av inspartum akademi og kunden har fått bekreftelse på påmelding.
  2. Angrerett
   Privatkunder: Kunden har rett til å trekke seg fra avtalen med inspartum akademi ved å sende eller levere utfylt angrerettskjema innen 14 dager etter bestillingen er registrert og bekreftet, jf. angrerettloven § 11 første ledd, og tilsvarende etter § 18 for tjenester. Angreretten må utøves skriftlig. Det er kunden som har bevisbyrden for at benyttelse av angreretten har skjedd innen fristen. Påmelding er bindende etter at angrefristen er utløpt og innbetalt deltakeravgift refunderes ikke etter dette.
  3. Utsettelse og avmelding av inspartum instruktørutdanning
   Ved avmelding inntil seks uker før oppstart av utdanningen, tilkommer et administrasjonsgebyr på 500 NOK. Ved avmelding senere enn seks uker før oppstart av utdanningen tilkommer et avmeldingsgebyr tilsvarende 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding etter påbegynt utdanningsløp, refunderes ikke deltakeravgiften. Påmeldte deltakere som ikke møter til utdanningen de er oppmeldt til og som ikke er avmeldt innen gitte frister, vil ikke få refundert deltakeravgiften.
  4. Avmelding påbyggingskurs, workshops og foredrag
   Ved avmelding av påbyggingskurs, workshops eller foredrag inntil fire uker før oppstart (gjelder både fysiske kurs og online kurs), tilkommer et administrasjonsgebyr på 300 NOK. Påmeldte deltakere som ikke møter til kurs de er oppmeldt til og som ikke er avmeldt innen fire uker før oppstart, vil ikke få refundert deltakeravgiften.
  5. Praktisk og teoretisk eksamen ved inspartum instruktørutdanning
   1. Dersom praktisk eksamen ikke blir bestått på kurs/kursdeltager avstår fra gjennomføring, får deltakeren mulighet til å sende inn eksamensbesvarelsen på video innen fire uker etter endt kurs. Dersom besvarelsen ikke godkjennes, vil deltakeren få ytterligere fire uker til å levere en ny besvarelse. Dersom deltakeren ikke får bestått eksamen etter andre innsendte video, eller ikke leverer besvarelsen til gitt innleveringsfrist, vil man kunne gå opp til eksamen ved neste oppsatte instruktørutdanning. Det vil da tilkomme et eksamensgebyr på 900 NOK.
   2. Teoretisk eksamen deles ut etter deltakerens siste fordypningshelg og har en innleveringsfrist på 14 dager. Dersom teoretisk eksamen ikke blir bestått, får deltakeren mulighet til å sende inn en ny eksamensbesvarelse innen nye 14 dager. Dersom besvarelsen ikke godkjennes ved andre forsøk, vil deltakeren få ytterligere 14 dager til å levere en ny besvarelse. Dersom deltakeren ikke får bestått teoretisk eksamen på tre forsøk, eller ikke leverer besvarelsen til gitt innleveringsfrist, vil man kunne gå opp til eksamen ved neste oppsatte instruktørutdanning. Det vil da tilkomme et eksamensgebyr på 900 NOK.
  6. Ansvarsbegrensninger
   1. Helsetilstand
    Kunden er ansvarlig for å avgjøre om hun/han har de fysiske forutsetningene som er nødvendige for å delta på det aktuelle kurset og/eller utdanningen.
   2. Skader
    inspartum akademi er ikke ansvarlig for eventuelle skader som deltaker pådrar seg under og/eller etter bruk av tjenesten. inspartum akademi har heller ikke ansvar for indirekte skader som deltaker eventuelt pådrar seg i forbindelse med bruk av tjenesten. All aktivitet skjer på deltakers eget ansvar.
  7. Force Majeure
   inspartum akademi kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor inspartum akademis kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. inspartum akademi er fritatt fra kontraktsforpliktelser og erstatningsansvar i tilfelle en force majeure-situasjon som for eksempel brann, naturkatastrofer, streik, innbrudd ol. For å kunne fritas fra ansvar skal inspartum akademi varsle kunden om situasjonen innen rimelig tid.
  8. Kansellering av tjeneste
   1. I tilfeller med for få påmeldte deltakere kan inspartum akademi kansellere den aktuelle tjenesten. inspartum akademi vil eventuelt gi informasjon om dette senest fire uker før kursstart. I tilfeller hvor tjenesten blir kansellert, refunderes 100% av deltakeravgiften til den påmeldte deltakeren. Merk at reisekostnader knyttet til kursdeltagelsen ikke refunderes.
   2. Ved kansellering av del 2 av inspartum instruktørutdanning («inspartum kondisjon & koreografi», «inspartum styrke» eller «inspartum sykkel»), vil kunde få tilbud om å gjennomføre del 1 («inspartum grunnkurs») og deretter første, nye oppsatte «inspartum kondisjon & koreografi», «inspartum styrke» eller «inspartum sykkel».
  9. Sykdom
   Om deltakeren blir syk og derfor ikke har mulighet til å delta på hele eller deler av undervisningen kreves det legeerklæring. Deltakeren er fortsatt betalingsskyldig for hele tjenesten. Deltakeravgiften vil ikke bli tilbakebetalt, men deltaker vil få tilbud om å delta på tapt undervisning ved kurs som gjennomføres på et senere tidspunkt, men innenfor de neste 18 månedene. Hvis det imidlertid ikke skulle bli gjennomført et kurs i løpet av 18 måneder, vil kunden få tilbakebetalt deltakeravgiften i sin helhet. Gjelder ikke onlinekurs/foredrag.Hvis deltakeren blir forhindret i å levere teoretisk eksamen grunnet sykdom, kreves det legeerklæring, for å få utsatt innleveringsfrist.
inspartum-akademi-logo
inspartum engasjerer og utdanner instruktører innen gruppetrening til selv å skape nye, unike treningsopplevelser, som igjen kan inspirere til nytt engasjement og treningsglede i befolkningen.

© 2024 inspartum – inspirasjon til å skape.
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av «cookies». Vi bruker «cookies» for å tilby deg en god opplevelse og hjelpe nettsiden med å fungere bedre. Les mer om vår «cookie policy» her.
cartcrossmenuchevron-down