INDRE VS. YTRE MOTIVASJON

inspartum akademi
september 27, 2022

Hva er egentlig motivasjon og hvordan fremme den indre motivasjonen hos deltagerne i gruppetimen din?

Motivasjon er et begrep med mange ulike definisjoner. En definisjon beskriver motivasjon som en prosess som setter i gang, gir retning til, opprettholder og bestemmer intensitet/kvalitet i adferd. Hvordan forklare det med andre ord i gruppetreningssammenheng? Jo, vi kan tenke oss at motivasjonen er «motoren» bak hvilken gruppetime deltageren velger å dra på, hvilken instruktør en velger å dra til, hvor lenge deltageren fortsetter å delta på gruppetimer og hvor mye innsats en legger ned i selve treningen. Men selv om motivasjonen til å dra på trening er sterk, kan kvaliteten på motivasjonen være svært ulik fra medlem til medlem, og noen styres også kanskje mer av ytre motiver. Det finnes nemlig flere typer motivasjon og motivasjonsteorier. To typer motivasjon en gjerne skiller mellom, er indre og ytre motivasjon.

Indre motivasjon kan forklares som at adferden er utført med bakgrunn i indre belønninger som tilfredstillelse, glede eller mening knyttet til de oppgavene vi utfører. Adferden, la oss si gleden av gruppetrening, er altså i seg selv «belønningen». Et annet eksempel kan være oss gruppeinstruktører, vi elsker gruppetimer fordi gruppetimene i seg selv gir oss positiv energi og mestring. Indre motivasjon er ofte langvarig og robust, fordi den oppleves meningsfull. Gjennomgående forskning har vist at individer med autentisk/indre motivasjon, kontra individer styrt av ytre faktorer, opplever mer trivsel og velvære, glede og mestringstro (selvtillit), som igjen fremmer prestasjoner, «stå-på-vilje» og kreativitet.

Motsatsen til indre motivasjon er ytre motivasjon. Ytre motivasjon er motivasjon drevet av konsekvensen av adferden fremfor adferden i seg selv. Typisk; «Jeg velger å trene gruppetrening for vektregulering», «Jeg trener fordi jobben sa jeg skulle få høyere lønn om jeg tok bedre vare på helsen min» eller «Jeg trener gruppetrening fordi legen min sa jeg måtte det». Her er det altså konsekvensen av gruppetreningen, f.eks høyere lønn, som er motivasjonen – ikke fordi gruppetreningen i seg selv gir personen lyst til å delta. Ytre motivasjon er gjerne den kortvarige motivasjonen som dabber av om en ikke klarer å endre adferden til å bli mer styrt av indre drivkrefter eller skape noen form for mening. Ytre motivasjon kan være positivt og effektfullt i en startfase, men for å få til langvarig endring er man nødt til å fostre den indre motivasjonen.

De fleste av oss har nok kjent på både indre og ytre motivasjon flere ganger, og kanskje også samtidig. Motivasjonen vår er dynamisk og kan endres daglig da faktorer som dagsform, stressnivå og livet generelt spiller inn. Men hvordan skal vi som instruktører legge til rette for den indre motivasjonen? Her må vi dykke helt ned til deltagernes grunnleggende psykologiske behov. Vi må blant annet prøve å skape kompetanse, tilhørighet og autonomi i gruppetimene våre slik at deltagerne får et indre ønske om å komme tilbake. Spennende, ikke sant?

Det vil si at klarer du som instruktør å legge til rette for et miljø, der deltagerne får tilfredsstilt de tre grunnleggende, psykologiske behovene autonomi, tilhørighet og kompetanse, vil du få glade og motiverte deltagere som trives med gruppetrening. Motivasjon er altså ikke noe som automatisk kommer til oss mennesker. Vi må skape den selv. Her har vi som instruktører en unik mulighet til å legge til rette for økt motivasjon hos deltagerne våre. Dette kan du som instruktør gjøre på følgende måte:

For å fremme autonomi:

 • Innta rollen som deltager og unngå distanse mellom deg og dem
 • Tilpass lederstil og tilnærming, vær deg selv som instruktør!
 • Gi valgmuligheter/alternativer slik at deltagerne opplever at de er med å skape timen på en måte som passer dem
 • Jobb med en tydelig kommunikasjon og gjør timen forutsigbar ved å alltid fortelle hvor lenge det er igjen, hvor man skal, hva man skal gjøre, hvilke valg man har etc.


For å fremme tilhørighet:

 • Anerkjenn deltagerne gjennom mimikk/kroppsspråk
 • Møt deltagerne personlig før timen
 • Lær deg navn på deltagerne
 • Vis engasjement og empati ved se deltagerne i øynene og å still spørsmål om det er noe de lurer på eller om hvordan det går underveis
 • Gi de en «klapp» på skulderen på vei ut og vis at du setter pris på dem
 • Skap et positivt og inkluderende miljø der alle føler seg velkomne ved å eksempelvis ufarliggjøre øvelser som kan oppleves krevende, eller ved å «tillate» feil
 • Prøv å bruk et positivt språk; unngå ord som «Ikke og aldri», heller bruk «Gjør dette fremfor dette, vær obs på ...», «Jeg ønsker at du skal kjenne..».


For å fremme kompetanse:

 • Jobb for å tilrettelegge for et mestringsorientert læringsmiljø hvor du aktivt forteller hvorfor man gjør den øvelsen man skal gjøre og hvilke muskler man bruker i de ulike øvelsene
 • Frem indre målsettinger og personlig utvikling ved å eksempelvis oppfordre medlemmene til å tenke over egen progresjon siden sist, samt stille åpne spørsmål som «Hvordan kjennes det ut kontra forrige sett» eller «Prøv å slå deg selv denne runden, klarer du en til?!»
 • Legg til rette for gunstige utfordringer for den enkelte, unngå sosial sammenligning, konkurranser og søkelys på prestasjon
 • Jobb med en pedagogisk instruksjon og gi deltagerne konkrete tilbakemeldinger – de ønsker å lære noe!

 

Ønsker du å lære mer om motivasjonspsykologi kan du sjekke ut blogginnlegget; Hva er egentlig motivasjonspsykologi! 

Håper DU ble motivert og fikk noen verktøy til å legge til rette for indre motivasjon i dine gruppetimer. Det kan oppleves som en stor oppgave, men start i det små ved å ha fokus på noen av punktene, så kan vi garantere for at det blir satt pris på hos de som deltar.

Karianne Solberg
//inspartum akademi

 

Litteratur:
Abrahamsen, F., Arntzen, A., Haugen, R. & Thomsen, E. K. (2019). Personlig trener og gruppeinstruktør - en coachende tilnærming. Fagbokforlaget: Oslo.

 

Del dette innlegget
inspartum-akademi-logo
inspartum engasjerer og utdanner instruktører innen gruppetrening til selv å skape nye, unike treningsopplevelser, som igjen kan inspirere til nytt engasjement og treningsglede i befolkningen.

© 2024 inspartum – inspirasjon til å skape.
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av «cookies». Vi bruker «cookies» for å tilby deg en god opplevelse og hjelpe nettsiden med å fungere bedre. Les mer om vår «cookie policy» her.
cartcrossmenuchevron-down